top of page

-------------------------------------------

top

Mijn Brievenbus uit 1869 Project

Normaal schuren we geen houtsnijwerk, want echt hout gaat juist glimmen van de vlijmscherpe beitels. De achterkant van de beitels zijn gepolijst waardoor bijvoorbeeld eikehout een bepaalde glans krijgt. Bij schuren wordt het alleen maar dof. Een goede houtsnijder kun je dus soms ook herkennen aan de glans van het snijwerk, wat komt door goed geslepen en gepolijste beitels.


De brievenbus wordt rood geschilderd, en dįn mag je dus weer wel schuren.

Nog de letters wit geschilderd en de halfronde ballen gemaakt die bij het origineel dienen als afdekking voor de ophanging. (Grote 6-kant bouten?)

L.C. Dudok de Wit zijn been nog wat meer uitgesneden, dat komt net iets mooier uit en de achterkant verstevigd.

In het Historisch centrum te horen gekregen dat er zo'n zelfde brievenbus nog hangt in LOENEN AAN DE VECHT !!!!???

Onze buren notabene.

mijn-brievenbus-uit-1869-project

Dudok de Wit Lustrum te Breukelen

Hier in Breukelen hadden we in 2013 een Lustrum van Leonard Corneille Dudok de Wit (Amsterdam 3 oktober 1843 - Breukelen 29 maart 1913); een zeer rijke markante persoonlijkheid die wel erg lange wandelingen maakte. Zo'n 3500 kilometer en meer. Zijn bijnaam was dan ook; Kees de Tippelaar. Het is honderd jaar geleden dat hij overleed. Om hier bij stil te staan is er een tentoonstelling geweest over zijn leven in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. (Schepersweg 6e, Breukelen 1 okt 2013 en duurde tot jan 2014)


Er werd door de Dudok de Wit Lustrum commissie aan een groepje van de Danne Ateliers gevraagd of ze een echt werkende brievenbus konden maken van hout, om zó op de tentoonstelling één van twee oude foto's tot leven te wekken. Door één van de kunstschilders van de Danne Ateliers werd natuurlijk mijn hulp hierbij ingeroepen om iets van hout te maken.

De foto, van Dudok die een brief in de brievenbus deed, inspireerde mij zo, dat ik besloot een echte replica van hout te maken i.p.v. een houten doosje waar de uit 1869 stammende brievenbus dan op geschilderd zou worden. Abusievelijk eerder brievenbus uit 1872 genoemd.


Het is leuk om te vermelden dat ons brandspuitenhuisje in Breukelen ook uit 1869 stamt. Wat vormgeving betreft zullen er dan ook wel kleine overeenkomsten zijn, zoals sierlijsten en dergelijken.


Het enige wat bij mijn replica van de brievenbus niet origineel zal zijn is de kleur. In 1914 werden alle brievenbussen pas rood gemaakt, daarvoor waren ze namelijk groen!

=============================


Oktober 2013 Lustrummaand “De Beste Breukelaar Kees de Tippelaar”


Reeds vele jaren organiseert de ‘Commissie Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit’ een officiėle herdenking rond 3 oktober, de geboortedag van de beroemdste Breukelaar Kees Dudok de Wit (1843-1913), in het voormalige gemeentehuis ‘Boom en Bosch’ te Breukelen. Naast de traditionele wandeling door de basisscholen met defilé langs zijn beeld, wordt er een lezing gehouden over een onderwerp gerelateerd aan ‘Kees de Tippelaar’ en zijn tijd. Iedere lezing levert weer nieuwe informatie en inzichten op, bijvoorbeeld over zijn buitenplaats ‘Slangevecht’, zijn uitgebreide correspondentie, zijn wandelingen, zijn museum voor Land en Volkenkunde en over de kinderspelen die hij organiseerde. De lezingen worden vervolgens gepubliceerd in het Tijdschrift van de Historische Kring Breukelen en zijn te vinden via de site www.hk-breukelen.nl.


Al in 1913 is gestart met het beheren van het fonds, dat Leonard Corneille Dudok de Wit in zijn testament bestemde voor een jaarlijkse excursie en een traktatie voor de jeugd van Breukelen. De Stichting L.C. Dudok de Wit’s Fonds wordt q.q. voorgezeten door de burgemeester. Uit de revenuen van dit fonds wordt de herdenking betaald en worden in de eerste twee weken van oktober de Breukelse scholieren bovendien getrakteerd op poffertjes. De poffertjeskraam Van der Steen is inmiddels bijna net zo beroemd in Breukelen als Kees zelf.


Dit jaar wordt op 3 oktober alweer de 170ste geboortedag van Kees Dudok de Wit herdacht en in 2013 is het bovendien 100 jaar geleden dat hij is overleden. De commissie vindt het een mooie gelegenheid om wat extra uit te pakken en met een lustrummaand vol activiteiten de herinnering aan ‘Kees de Tippelaar’ en zijn tijd levend te houden. Het is de bedoeling dat heel Breukelen de sfeer proeft van rond 1900 en dat alle Breukelaars straks weer weten wie Kees de Tippelaar nu eigenlijk was en wat hij voor hun dorp heeft betekend.


Op 1 oktober start de Lustrummaand L.C. Dudok de Wit met de uitreiking van een boekje over “Kees de Tippelaar De Beste Breukelaar” aan alle basisschoolkinderen van Breukelen. Bij het boekje hoort een lesbrief voor de docenten. Dezelfde dag gaat een tentoonstelling over leven en werk van Kees Dudok de Wit van start in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Vervolgens vinden er iedere week extra activiteiten plaats, waaronder een Vechtduik bij restaurant Slangevegt, een lampionnenoptocht, een bezoek van ‘Kees’ aan Verzorgingshuis De Aa, rondleidingen langs de tentoonstelling en voor de kinderen Oudhollandse kinderspelen en een zangworkshop .


Inmiddels hebben diverse partijen hun medewerking aan de activiteiten in de lustrummaand toegezegd. Zo stelt de winkeliersvereniging haar etalages en prijsjes beschikbaar voor een kassabonnenactie, de bakker zorgt voor echte ‘Keeskoekjes’ en de slijterij zorgt voor voldoende voorraad van de ‘Keeskruidenbitter’. De Oranjevereniging assisteert bij de lampionnenoptocht en een Stalhouderij stelt zijn ‘Jan Plezier’ beschikbaar, zodat ook rolstoelers mee kunnen lopen. Vrijwilligers van Zwembad de Meent en de Toerclub Breukelen helpen bij de kinderspelen. De hele maand oktober is in restaurant ‘Slangevegt’ een speciaal menu te nuttigen, gebaseerd op de menukaarten van Kees zelf. Tenslotte kan er een speciaal vaararrangement, inclusief bezoek aan de tentoonstelling, worden geboekt.


De organisatie van de Lustrummaand bestaat uit diverse enthousiaste vrijwilligers, afkomstig uit de besturen van de Stichting L.C. Dudok de Wit en de Historische Kring Breukelen, enkele leden van de HKB en medewerkers van het RHCVV. Voor de financiering van de Lustrummaand wordt voor een gedeelte geput uit het L.C. Dudok de Wit’s Fonds, aangevuld met geld van sponsoren en subsidiegevers. Bovendien hebben diverse partijen gratis materiaal en/of mankracht beschikbaar gesteld. Bij alle activiteiten staat in de geest van Kees, die ook een grote weldoener was, een grote collectebus voor de Voedselbank Stichtse Vecht.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bertine Oosthoek-Bogaard, tel.nr.: 0346-266942 of 06-28528888.


========================================

PROGRAMMA Dudok de Wit Lustrummaand in Breukelen oktober 2013


dinsdag 1/10                       Enkele jarige kinderen ontvangen als eersten het boekje ‘Kees


8.30 uur                                  de Tippelaar De beste Breukelaar’ van de burgemeester op schoolplein CBS ‘de Bijenschans’, Kerkplein 

14a.


9.00 uur                                   Bloemlegging op het graf van L.C. Dudok de Wit (1913-2013) op de ‘Oude Begraafplaats’ door de herdenkingscommissie.15.30 uur                          Officiėle opening expositie ‘De Beste Breukelaar Kees de Tippelaar’ in het RHC Vecht en Venen, Schepersweg 6e.


donderdag 3/10                         170ste Jaardag Kees Dudok de Wit, heel Breukelen vlagt!


v.a. 8.20 uur                                Dorpsomroeper gaat ’s ochtends rond bij de basisscholen.


zaterdag 5/10                             Dudok de Witwandeltocht voor basisschoolleerlingen.


v.a. 13.00 uur                        Officiėle herdenking in ‘Boom en Bosch’. Bloemlegging en defilé bij standbeeld ‘Kees de Tippelaar’ en lezing in trouwzaal voor 

genodigden.


zaterdag 12/10                Vechtduik bij restaurant ‘Slangevegt’, Straatweg 40.

16.00 uur                   NB: de hele maand is er een kleine foto-expositie


zaterdag 19/10                  Rondleidingen expositie ‘De beste Breukelaar Kees

14 – 17 uur                          de Tippelaar’ in RHC Vecht en Venen, Schepersweg 6e.


woensdag 23/10                Kinderspelen op de Kerkbrink en in het Parochiehuis,

14 – 16 uur                          Herenstraat 15, inclusief zangworkshop.


zaterdag 26/10                   Bezoek ‘Kees de Tippelaar’ aan Woonzorgcentrum ‘De Aa’

15.30 uur                     te Breukelen. Tevens kleine expositie van kinderen in het kader van educatief project Kunst Centraal en LEU.


donderdag 31/10       Lampionnenoptocht door de kern van Breukelen met ‘Jan Plezier’ voor kinderen, die slecht ter been zijn.

18.30 uur                     Start bij het standbeeld van Kees in ‘Boom en Bosch’

Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken, dankzij diverse sponsoren, subsidiegevers en de medewerking van vele vrijwilligers (zie de namenlijst). Wel staat er steeds, in navolging van Kees, een collectebus. Dit jaar wil het L.C. Dudok de Wit’s Fonds namelijk niet alleen alle basisschoolleerlingen trakteren op een lekkernij (volgens testament van Kees), maar ook alle Breukelse klanten van de Voedselbank!


Voor meer informatie en inschrijvingen/reserveringen: www.dudokdewitmaand.nl, www.rhcvechtenvenen.nl of Tel.nr.: 0346-266942.


De Tentoonstelling “De Beste Breukelaar Kees de Tippelaar” is te bezichtigen tot 30/1/2014 in het RHC Vecht en Venen, Schepersweg 6e, te Breukelen. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Groepsrondleidingen na telefonische afspraak via Tel.nr.: 0346-259425.

De Dudok de Wit Lustrummaand is mede mogelijk gemaakt door:

Mevr. A. van Achterberg                                 Dhr. G. Prakke

Argus Etiketten bv                                          Galerie Pygmalion

Beursvloer Stichtse Vecht                              Rabobank Hilversum- Vecht en Plassen

CBS De Bijenschans                                     RHC Vecht en Venen

De Danne Ateliers                                          Rotary Maarssen/Breukelen

Familie Dudok de Wit                                                SBB Fonds

St. L.C. Dudok de Wit’s Fonds                      Schulp Vruchtensappen

Mevr. M. van Dijk-Witjas                                 Restaurant ‘Slangevegt’

Foto- en videoclub Loenen                             Speelotheek ‘De Speelwissel’

Fotograaf de Graaf                                          Familie Van der Steen

Fysiotherapie Beelen/ MTC                            Stichting Socubel

Gemeente Stichtse Vecht                              Theaterkooracademie

Mevr. R. Glastra van Loon                             Toerclub Breukelen

Mevr. I.M. Gondrie                                          Dhr. M. Verkuil

Dhr. J. Hettema                                              Rederij Vonk

Historische Kring Breukelen                          Wegmanonline.nl

Intertoys Breukelen                                        Wiegers Foto-Vaklaboratorium

Mevr. R. Kluvers                                             Winkeliersvereniging Breukelen Centrum

Dhr. M.N.J. van Kralingen                              Dhr. L. Wolfert

Dhr. A.A. Manten                                             Stalhouderij De Zadelhoff

Mevr. S. de Kruijff                                           Zorggroep de Vechtstreek

Oranjevereniging Breukelen                           Zwembad de Meent

Diverse ondernemers in Breukelen haken bij de Dudok de Wit Lustrummaand aan met bijvoorbeeld een kassabonnenactie, souvenirs, lekkernijen, speciale menu’s en vaararrangementen. Alle informatie hierover treft u aan in de lokale media en via de links op de website www.dudokdewitmaand.nl.


www.dudokdewitmaand.nl


http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/21942129/__Poffertjes_voor_alle_kinderen__.html Filmpje uit 2013 van de Telegraaf, kinderen uit Breukelen krijgen poffertjes.


http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.7158287.html polygoonfilmpje uit 1942 kinderen uit Breukelen krijgen poffertjes


http://jeugdjournaal.nl/uitzending/avond/2013-10-03 op 5:44 min.------------------------------------------------------------------

top

dudok-de-wit-lustrum-te-breukelen

Onderzoek op Internet


Op het internet vond ik slechts twee goede foto's, maar natuurlijk geen maten. Wel vond ik een plaatsnaam; Veere in Zeeland en uitleg erbij. Met Google Maps Streetview al gauw de plek gevonden, Kaai 29 te Veere, Zeeland. Hier hangt nog één van de ongeveer acht (het worden er steeds meer) in Nederland ingemetselde brievenbussen, of eigenlijk frontplaat, van het ontwerp uit 1869.

onderzoek-op-internet
dagje-zeeland;-plaatsje-veere

---------------------------------------------------------------------

top


Dagje Zeeland; plaatsje Veere


Dus werd het een dagje Zeeland met vrouw en kinderen. Ik heb de bus opgemeten en 70 detailfoto's gemaakt. Eenmaal thuis ermee aan de slag gegaan, zag ik al gauw dat cruciale maten ontbraken. Dus weer naar Zeeland, maar dit keer in mijn eentje. Nu kon ik uitgeprintte detailfoto's meenemen en daar de maten op zetten en met overtrekpapier allerlei krullen en details overnemen. Met een contourmal kon ik nu profielen uittekenen en met een zweihaak schuine delen op papier zetten.

----------------------------------------------

top


Onderzoek in Breukelen

Na wat onderzoek vond ik twee plekken in Breukelen waar de brievenbus mogelijk gehangen zou hebben.


Straatweg 90, Breukelen


Op de ontwerptekening van het te bouwen postkantoor in 1883 staat zo'n brievenbus erop getekend. Was voor de tekenaars dus ook al een bekend bestaand model. In 1884 was het pand al klaar.

===============================================


Het nieuwe postkantoor, Herenstraat 72, Breukelen

onderzoek-in-breukelen

---------------------------------------------------

top


Historisch onderzoek internet / boeken

In 1850 kwamen de eerste gietijzeren standaardbrievenbussen door heel Nederland te staan. In eerste instantie werden er 70 brievenbussen vervaardigd, door IJzergieterij L.I. Enthoven te Den Haag. Tegelijkertijd vervaardigt de Haagse blikslagerij Candel 140 afsluitbare binnentrommels voor de bussen. De hoge rechthoekige bus staat op een vooruitspringend hardstenen voetstuk met een buslichtingsdeurtje aan de zijkant. Deze kwamen alleen in de grote steden te staan, waarvan er 18 alleen al in Amsterdam werden geplaatst. 67 stuks voor twintig steden en drie in reserve. Eind 1850 staan de eerste bronsgroene brievenbussen, met één inwerpgleuf, in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In de rest van Nederland moest iedereen nog naar het postkantoor om een brief te posten of gaf je de brief met de postbode mee. Met een gewicht van 'slechts' 350 kilo is het beslist geen kleintje te noemen, en het blijft een raadsel wie de majesteuze standaardbrievenbus van 1850 heeft ontworpen.

============================================


Volgende tekst overgenomen uit boek:

Nederlandse Hangbrievenbussen; ontwikkeling, ontwerpers, fabrikanten

door: F.S.J.G. Hermse 1990, ISBN 90-72459-04-0

Zowel de gietijzer 'staande' standaardbrievenbus als de hangende brievenbussen zijn tot 1964 'allemaal' in gebruik geweest. In 1987 maakte de PTT een begin om alle gietijzeren brievenbussen te vervangen door polyester


------------------------------------------------------------------

topAndere plaatsen waar ze nog te vinden zijn.


De anderen vond ik iets later op internet.


Andere plaatsen waar deze brievenbussen nog hangen aan voormalige postkantoren zijn:

Dubbelstraat 1, Balk

Lijkt heel erg veel op de schets van de brievenbus uit 1869.

Misschien is dit een van de eerste modellen van deze frontplaat.

Op 15 april 1878 was het nieuwe postkantoor in Balk klaar.


http://www.langsdeluts.nl/Dubbelstraat%20A%20104.html

========================================
Voorstraat 69 - 71, Brielle, Zuid-Holland

===========================================

Dorpsstraat 2, Bennekom (boven Wageningen, rechts naast Veenendaal)

Helemaal ingemetseld, dus zijkant en achterplaat zijn niet te zien.


INLEIDING                 Bron: https://www.ede.nl/fileadmin/monumentenregister/117.html

Het in 1909 gebouwde postkantoor van Bennekom, gebouwd naar ontwerp van architect G.J.M. Hof te Nijmegen. Het pand is gebouwd in opdracht van een particulier en niet ontworpen door de Rijksbouwmeester, hetgeen toen ongebruikelijk was. Tegenwoordig is het pand winkel. Het is (op de vergroting van de uitbouw links na) gaaf bewaard.


OMSCHRIJVING

Hoofdvorm en dak

Het gebouw heeft een onregelmatige plattegrond en is opgetrokken in baksteen. Het telt twee bouwlagen (aan de achterzijde één; van de linker uitbouw zijn de bouwlagen lager dan in de rest van het pand). Het bovenste deel van de verdieping is bepleisterd. Het samengestelde dak is gedekt met rode tuiles du Nord. De dakkapellen hebben een fronton-motief, hun zijkanten zijn bekleed met schubleien. Ze hebben stolpvensters. De dakruiter voor telefoonaansluitingen is verdwenen.


Voorgevel

De voorgevel telt vier traveeėn. Alle vensters hebben een benedenraam met middenstijl en een roedenbovenlicht. Op de begane grond kunnen de ramen niet meer schuiven. De strekken zijn toogvormig afgesloten. De onderdorpels zijn alle van natuursteen. In de meest linkse travee is de ingang, bereikbaar via een lage natuursteen stoep. De originele paneeldeuren met ruitjes en roedenbovenlicht zijn er nog. Tussen de derde en de vierde travee is een voormalige brievenbus. Er zijn sierankers toegepast.


Linkergevel

De linkergevel van het hoofdblok heeft op de begane grond links een blind venster met een roedenbovenlicht, rechts een blind venster. Op de verdieping is links een blind venster, rechts een schuifvenster zonder middenstijl met roedenbovenlicht. De topgevel is uitgevoerd met vakwerk en voorzien van twee roedendraaivensters. De gevel wordt door een gevelplank en een windveer afgesloten. Verder bevindt zich links een uitbouw van twee lage bouwlagen onder een schilddak. De verdieping daarvan stamt niet uit de eerste bouwfase. In de uitbouw bevinden zich onder andere dubbele deuren.

Rechtergevel


De rechtergevel is asymmetrisch. Van links naar rechts: een topgevel met twee traveeėn, voorzien van blinde vensters behalve het venster linksboven (dat is van hetzelfde type als in de voorgevel). De top is, net als die van de linkergevel, gevuld met vakwerk, afgesloten met een gevelplank en een windveer en voorzien van twee roedendraaivensters. In het midden is een partij van drie traveeėn met vensters zoals in de voorgevel, echter zonder schuivend benedenraam. In tegenstelling tot de voorgevel en in de topgevel zijn hier rechte ankers toegepast. Geheel rechts is een partij van één bouwlaag onder een schilddak. Hierin bevinden zich een deur met een geprofileerd kalf en een roedenbovenlicht en rechts een venster met een benedenraam met een klepraampje voorzien van roeden.


Overige informtie

GAE, dossier 781/1909, postkantoor met directeurswoning.

Opdrachtgever: G. van Silfhout.

Ontwerper: G.J.M. Hof, architect te Nijmegen.

Het woongedeelte, het achterste deel van het gebouw en de verdieping, was voorzien van luiken.


MOTIVERING

Het in 1909 naar ontwerp van architect G.J.M. Hof gebouwde postkantoor is van algemeen belang vanwege:

- schoonheid, vanwege de architectonische kwaliteit, de gaafheid, het bouwtype postkantoor, de villa-achtige opzet en de (gave) detaillering zoals de getoogd afgesloten strekken; tevens omdat het gebouw als een van de weinige oude postkantoren niet door de Staat werd gerealiseerd noch door de Rijksbouwmeester werd ontworpen;

- cultuurhistorie, vanwege de plaats van het postkantoor in de geschiedenis van Bennekom en vanwege de markante ligging aan het begin van de Dorpsstraat.

====================================================Bredestraat 5, 3632 AX, Loenen aan de Vecht, Utrecht (gemeente Stichtse Vecht)

Beschrijving Voormalige post- en telegraafkantoor annex directeurswoning

Inleiding Voormalig POST-EN TELEGRAAFKANTOOR annex DIRECTEURSWONING, in 1882 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van A.F. van Wijngaarden, stadsarchitect van Medemblik. In 1907 is het gebouw aangepast in verband met interlokale telefonie. Hiertoe werd de deur rechts in de voorgevel vervangen door een venster en werd een toegang in de rechterzijgevel gemaakt. Een andere belangrijke verbouwing vond plaats in 1967/1968. Het venster rechts in de voorgevel werd weer een ingang, waarbij de oorspronkelijke deur teruggeplaatst werd. In de rechterzijgevel kwam een lichtkozijn, dat oorspronkelijk in de achtergevel zat. Tegen de achtergevel werd een berging aangebouwd. Vóór 1996 is de poort rechts van het gebouw afgebroken. Waarschijnlijk is tegelijkertijd de betimmering tegen de rechterzijgevel aangebracht. In 1996 is het pand als woonhuis en kantoor (zolderverdieping) in gebruik genomen. Sinds 1997 bevat het pand een winkel en woonhuis. Het wapenbord dat op de voorgevel was aangebracht is verdwenen. Van de klok is het uurwerk en het messing wijzermechanisme opgeslagen. De wijzerplaat ontbreekt. Het gebouw is gesitueerd binnen het beschermd dorpsgezicht in de kern van Loenen met in de directe omgeving de voormalige openbare lagere school uit 1891 en het voormalige raadhuis. Omschrijving Het vrijstaande voormalig post-en telegraafkantoor annex directeurswoning is gesitueerd op de rooilijn in de gevelwand langs de Bredestraat en van het type herenhuis. Het deels onderkelderde huis bestaat uit twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak gedekt met zwart verglaasde, rode kruispannen. De houten dakgoot is aan de voorgevel voorzien van een geprofileerde gootlijst. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in staand verband. Rondom is onder de dakgoot een geprofileerde lijst van siermetselwerk aangebracht. De symmetrisch ingedeelde voorgevel (noordoostzijde) is vier traveeėn breed. In het midden bevindt zich een iets verhoogd twee traveeėn breed risaliet. Een hardstenen plint, uitgemetselde waterlijst en dubbele tandlijst halverwege de gevel, een kroonlijst met siermetselwerk en horizontale banden van zwarte kalkzandsteen zorgen voor een horizontale geleding van de voorgevel. De gevelhoeken en het middenrisaliet worden gemarkeerd door pilasters op een hardstenen basement. Boven de venster- en deuropeningen zijn ontlastingsbogen (rondboog- of segmentboogvormig) aangebracht voorzien van natuurstenen decoratieve aanzet- en/of sluitstenen. Onder de vensters bevinden zich natuurstenen lekdorpels, gedragen door voluutvormige consoles. Op de begane grond bevinden zich binnen het middenrisaliet twee T-vensters met halfrond gedeeld bovenlicht. Aan weerszijden hiervan is een paneeldeur tussen gesneden posten geplaatst onder een rondboog tweeruits bovenlicht. Op de verdieping bevinden zich in het middenrisaliet twee T-vensters en aan weerszijden een T-venster alle getoogd met gedeeld bovenlicht. Tussen de twee vensters op de begane grond is een negentiende-eeuwse rood geschilderde gietijzeren brievenbus geplaatst. De linkerzijgevel is op een klein venster op de verdieping na blind. De rechterzijgevel bevat op de begane grond van links naar rechts een deur met bovenlicht, een klein draaivenster en een zesruits schuifvenster. Op de verdieping zijn geen vensters. Aan de achterzijde bevindt zich in het midden een tweelaags uitbouw onder een lessenaarsdak. Op de begane grond is een zesruits venster aangebracht en op de verdieping openslaande deuren met een moderne brandtrap. Op het dak zijn recht hierboven twee rechthoekige dakkapellen geplaatst. In de rechterzijgevel van deze uitbouw is een deur. Links van de uitbouw bevindt zich een éénlaags aanbouw onder een zadeldak. Op de verdieping is een T-venster geplaatst. Rechts van de uitbouw bevat de gevel boven elkaar een kelderlicht, zesruits schuifvenster en een T-venster. Het pand bevat grotendeels de oorspronkelijke indeling met links het trappenhuis, dat toegang geeft tot de bovenwoning.


Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed==========================================================Eyso de Wendtstraat 11 te Kollum, Friesland

Beschrijving Postkantoor Voorm. postkantoor. Oudheidkamer Mr. Andreae


Inleiding Het voormalig POSTKANTOOR met directeurswoning dateert van 1888. De gemeente Kollumerland besloot indertijd, na rijkstoestemming te hebben gekregen voor de vestiging van een postkantoor, de bouw daarvan zelf ter hand te nemen en het pand vervolgens te verhuren aan het Rijk. Vandaar dat in Kollum een van de weinige postkantoren van na 1883 staat dat niet door de rijksbouwmeester van Noord-Nederland, C.H. Peters, is ontworpen. Waarschijnlijk is het ontwerp, dat eenvoudige elementen in Neo-Renaissancetrant bevat, van de hand van H.A. Zondag, destijds de gemeente-architect; aannemer was I.R. Dijkstra. Het pand is georiėnteerd op het zuiden en staat op de hoek met het Rechthuisplein dichtbij de Trekvaart. In 1908 is het pand verbouwd onder leiding van C.H. Peters, waarbij de indeling van de westgevel is gewijzigd. Waarschijnlijk is toen een aanbouw toegevoegd. Het exterieur is vrij gaaf; de raamblinden zijn verwijderd, evenals het gietijzeren hek langs het voorerf. Ook is op de dakkapel aan de voorzijde een gebroken fronton met piron verwijderd. Inwendig is het pand tot in de jaren zestig gewijzigd, waarbij wel de originele loketten werden gehandhaafd. Een garage van latere datum heeft geen functionele relatie met het postkantoor en valt buiten de bescherming van rijkswege evenals een trafohuisje van het PEB. Omschrijving Het voormalige postkantoor is in twee bouwlagen op een vrijwel vierkante plattegrond opgetrokken in bruine baksteen op een smalle gepleisterde plint. Het staat onder een afgeknot schilddak, gedekt met zwart geglazuurde daktegels. In het linker, iets uitspringende deel van het zuidelijke dakschild, staat een houten dakkapel met geprofileerde gootlijst onder plat dak. Aan weerszijden van het vierruits venster zitten klauwstukken met voluten. Onder de geprofileerde daklijst van het schilddak een iets geprofileerde fries. De negenruits schuifvensters in voor-, achter- en rechterzijgevel en de deuren staan onder segmentboogvormige strekken met een natuurstenen sluitsteen; in de boogtrommels metselwerk in keperverband, met bruine en gele baksteen. Een geprofileerde cordonlijst scheidt de twee bouwlagen. In de voorgevel bevindt zich in het linker uitspringende deel de dubbele houten paneelvoordeur en tussen het tweede en derde venster de originele gietijzeren brievenbus. In de rechterzijgevel is uiterst rechts een eenvoudige houten deur met bovenlicht. In de achtergevel zijn twee vernieuwde deuren. De linker zijgevel bevat twee negenruits vensters, een vierruits deur en enkele halfronde vensters. Aan het achterste deel van deze gevel is een aanbouw onder plat dak: vensters en aanbouw zijn waarschijnlijk in 1908 aangebracht. Het INTERIEUR: inwendig zijn alleen de originele houten loketten met geprofileerde lijsten en een decoratieve bovenrand van monumentale waarde. Ook zijn nog enkele paneeldeuren aanwezig. De indeling van de verdieping is origineel, die van de begane grond gewijzigd. Waardering Het voormalig postkantoor te Kollum uit 1888 is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: - als een van de zeldzame voorbeelden van een postkantoor van na 1883 dat niet in de stijl van de zogenaamde postkantoren-gotiek van C.H. Peters is gebouwd; - vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van het exterieur; - vanwege de aanwezigheid van de originele loketten in het interieur; - vanwege de eenvoudige, maar consequente aan de Neo-Renaissance verwante ornamentiek.


Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 ===================================================Vijlenberg 58, Vijlen, Limburg (tussen Mechelen Ned. en Aachen Duitsland)

Bosstraat 30, Winkel, Noord-Holland (tussen Schagen en Medemblik)

Het post en telegraafkantoor uit 1879 te Winkel.

====================================================


In het openluchtmuseum te Arnhem is er bij boerderij nr.: 64 ook een.


====================================================


Natuurlijk is er een in het, voormalig PTT museum nu, Museum van Communicatie te Den Haag====================================================


Bij verzamelaars thuis zoals Jeroen die er een heeft zonder de onder console en nét iets anders is.

Jeroen zegt hierover:


Frontplaat postkantoor 1872


Deze frontplaat werd deels in de muur van het postkantoor ingemetseld en fungeerde zo als brievenbus. De ontwerper is onbekend, het ontwerp is in gebruik vanaf 1872. Er zijn een aantal versies van. Veelal werd er een schematische tekening verstuurd naar gieterijen die op basis daarvan een eigen gietmal maakten. Mijn frontplaat is ook bekend met een extra plaatdeel aan de onderzijde dat als een soort console de brievenbus draagt. Vermoed word dat men aan de hand van de locatie bepaalde of dit extra steunpunt nodig was. Dit zat met grote schroeven vast aan de rest van de brievenbus.


Zijn volledige indrukwekkende verzameling brievenbussen en aanverwanten vind je hier: http://www.verzamelaars.net/deelnemers/45/jeroen.html


=========================================================

----------------------------------------------------

top

historisch-onderzoek-internet-/-boeken
-andere-plaatsen-waar-ze-nog-te-vinden-zijn.
bottom of page